Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kitm/data/www/kitm.rshu.edu.ua/administrator/components/com_sppagebuilder/helpers/sppagebuilder.php on line 141

Графік відкритих занять

 

ГРАФІК ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

на І І  півріччя 2023 – 2024 н.р.

на І півріччя 2023 – 2024 н.р. 

Викладач

Група

Дисципліна

Тема заняття

Вид заняття

Дата

Сяський В.А.

КН-41,

ПМ-41,

ІПЗ-41,

І-41

Нейронні мережі

Штучні нейронні мережі зі зворотними звʼязками.

Мережі Хопфілда.

 

лекція

 

Жовтень

КН-31

Логічне програмування

Структурування даних. Списки.

лекція

Жовтень

Кирик Т.А.

КН-21,

 ІПЗ-21,

 ПМ-21

ООП

Класи та об'єкти. Конструктори. Каскадні конструктори. Деструктор.

    

      лекція

 

вересень

КН-М-11

Сучасні парадигми програмування

Загальні принципи проектування об'єктно-орієнтованих додатків (SOLID).

 

лекція

 

жовтень

Гаврилюк В.І.

ПМ-21,

КН-21

Основи інтернет-технологій

Технологія каскадних таблиць стилів. Основні поняття таблиць стилів. Властивість формування елементів за допомогою CSS.

 

лекція

 

Жовтень

КН-41,

ІПЗ-41,

ПМ-41

Проектування інформаційних систем

Проектування архітектури

 

лекція

 

Жовтень

Сінчук А.М.

ІПЗ-21,

КН-21,

ПМ-21

Математична логіка та теорія алгоритмів

Методи розробки алгоритмів

 

лекція

 

Жовтень

КН-31,

ПМ-31

Математичні методи дослідження операцій

Задача нелінійного програмування. Метод множників Лагранжа.

 

практична

 

Листопад

Сяський А.О.

ПМ-31

Рівняння математичної фізики

Метод відокремлення змінених у рівні гіперболічного типу

 

лекція

 

Жовтень

Шевцова Н.В.

ІПЗ-11

Дискретний аналіз

Потужність множин, порівняння потужностей.

лекція

Вересень 

КН-41

Технології хмарних обчислень

Безсерверні додатки з використанням сервісу Amazon Lambda.

 

лабораторна робота

 

жовтень

Шинкарчук Н.В.

КН-51

Апаратно-програмна реалізація та реінжиніринг інформаційних систем

Історія розвитку та етапи еволюції обчислювальної техніки.

 

лекція

 

вересень

ІПЗ-41,

КН-41,

ПМ-41,

КН-61

Інтернет речей

Екосистема і безпека IoT. Засоби ідентифікації, вимірювання та передачі даних в IoT-мережах.

 

лекція

 

вересень

Петренко С.В.

ІПЗ-31

Кросплатформне програмування

API колекцій. Бібліотеки для роботи з колекціями

 

лекція

 

вересень

ІПЗ-21

Основи інженерії програмного забезпечення

Протокол HTTP/HTTPS

лекція

вересень

Ляшук Т.Г.

М-КН-21

Основи робототехніки

Вступ. Поняття робота та РТК. Класифікація робіт.

 

лекція

 

вересень

КН-31

Операційні системи

Вступ. Поняття ОС. Еволюція ОС.

лекція

вересень

Мороз І. п.

ІПЗ-11,

ПМ-11

Основи фізико-математичного моделювання

Математичні моделі динаміки

лекція

вересень

ПМ-31

Випадкові процеси

Перетворення випадкових процесів

лекція

жовтень

Бабич С.М.

КН-11

Комп'ютерна математика

Арифметичні операції в позиційних системах розрахунку

лекція

вересень

КН-11

Програмування

Оператори. Оператори розгалуження. Операція умовного виразу.

лабораторна робота

жовтень

Батишкіна Ю.В.

КН,ПМ-21

ІПЗ-21

Веб-технології, веб-дизайн

Вступ. Основні поняття. Історія.

лекція

вересень

ІІ півріччя 2022-2023 навч. рік

 

Викладач

Група

Дисципліна

Тема

Вид

заняття

Дата

Бабич С.М.

КН-11

Алгоритми і структури даних

Прямі методи сортування масивів.

лаб.роб.

березень

Муз-пед (2к, 4к)

Музична інформатика

Основи роботи у нотному редакторі MuseScore.

лекція

березень

Батишкіна Ю.В.

ІПЗ-21

КН-21

ПМ-21

Веб-програмування

Функції та об`єкти JavaScript.

лекція

березень

Вороницька В.М.

КН-41

Проектування та створення інформаційних систем

Властивості і класифікація інформаційних систем.

лекція

лютий

КН-21

ПМ-21 ІПЗ-21

Бази даних та інформаційні системи

Мова SQL.

лекція

квітень

Кирик Т.А.

ІПЗ-1 КН-1 ПМ-1

Програмування

Вказівники. Арифметика вказівників.

лекція

лютий

ІПЗ-21 КН-21 ПМ-21

Програмування на базі .NET

Класи. Властивості.

лекція

лютий-березень

Ляшук Т.Г.

КН-41

ПМ-41

Програмування мобільних пристроїв

Вступ. Огляд мобільних пристроїв.  Android-додатки.

лекція

2.01.23

8:00

КН-11

Комп’ютерна фізика

Електрична ємність. Конденсатори

лекція

лютий

Сяський В.А.

КН-21

Теорія програмування

Недетерміновані скінченні автомати.

лекція

березень

КН-41

Методи та системи штучного інтелекту

Експертні системи на логіці та на правилах.

лекція

квітень

Петренко С.В.

ІПЗ-31 КН-31 ПМ-31

Кросплатформенне програмування

Об’єктно-орієнтоване програмування в контексті Java. Класи та інтерфейси. Проектування класів.

лекція

16.02.23,  9:35

Базові поняття роботи з JDBC API.

лекція

16.02.23,  9:35

Сяський А.О.

ПМ-21 КН-21

Чисельні методи

Інтерполяційні поліноми Лагранжа.

лекція

квітень

ПМ-31 КН-31 ІПЗ-31

Основи наукових досліджень

Методологія та методи наукових досліджень.

лекція

травень

Мороз І.П.

ІПЗ-31 ПМ-31

Аналіз даних

Регресійний аналіз. Метод найменших квадратів.

лекція

березень

КН-31

ПМ-31

Теорія систем та системний аналіз

Поняття про складні системи. Методи пониження рівня складності.

лекція<

березень

Сінчук А.М.

КН-11 ПМ-11

ІПЗ-11

Математична логіка та теорія алгоритмів

Традиційна логіка.

лекція

лютий

КН-41

Сучасна теорія управління

Об’єкти керування та їх властивості. Принцип максимуму Гамільтона-Понтрягіна

лекція

березень

Шинкарчук Н.В.

ІПЗ-11

Архітектура комп’ютера

Процесор. Технології, призначення та основні характеристики процесора.

лекція

17.02.23, 09:35

ІПЗ-21

КН-21

ПМ-21

Комп’ютерні мережі

Адресація в комп’ютерних мережах. Типи ІР-адресації.

лекція

09.03.23, 09:35

Шевцова Н.В.

КН-М-1

Інноваційні інформаційні технології

Сервіс Amazon Elastic Compute Cloud.

лекція

березень

ІПЗ-11 ПМ-11

Дискретний аналіз

<pclass="MsoNormal">Автомати Мілі та Мура, способи їх визначення. Умови автоматності.

лекція

лютий

   

на І півріччя 2022 – 2023 н.р.

 

Викладач

Група

Дисципліна

Тема заняття

Вид заняття

Дата

Сяський В.А.

КН-41,

ПМ-41,

І-41

Нейронні мережі

Штучні нейронні мережі зі зворотними звʼязками.

Мережі Хопфілда.

лекція

жовтень

ІПЗ-31,

КН-31,

ПМ-31,

І-31

Логічне програмування

Структурування даних. Списки.

лекція

жовтень

ІПЗ-31,

КН-31,

ПМ-31

Скриптові мови програмування.

Пайтон

Структурування даних. Словники.

лекція

жовтень

Кирик Т.А.

КН-21

ООП

Перевантаження  операцій.

лекція

вересень-жовтень

КН-11

Програмування

Функції користувача.

лекція

листопад

Вороницька В.М.

М_КН-21

Цифровий маркетинг

Соціальні мережі та особистий бренд

лабораторна робота

жовтень

КН-31

Сховища та простори даних

Багатовимірні моделі даних

лекція

жовтень

Сінчук А. М.

КН-21, ПМ-21,

ІПЗ-21

Математична логіка та теорія алгоритмів

Алгоритмічні машини Поста і Тьюрінга.

лекція

жовтень

КН-31,

ПМ-31

Математичні методи дослідження операцій

Транспортна задача та методи її розв’язування.

лекція

листопад

Сяський А.О.

ПМ-31

РМФ

Метод розділення змінних в рівняннях гіперболічного типу

лекція

жовтень

Шевцова Н.В.

КН-11

Дискретний аналіз

Мінімізація булевих функцій.

практичне

заняття

листопад

 

КН-41

Технології хмарних обчислень

Основні сервіси Amazon Web Servises.

лекція

жовтень

Шинкарчук Н.В.

ІПЗ-31

Адміністрування UNIX систем

Відкриті та UNIX-подібні операційні системи: історія, концепції, дистрибутиви. Міжнародний досвід впровадження.

лекція

вересень

КН-61

Інтернет речей

Екосистема і безпека IoT. Засоби ідентифікації, вимірювання і передачі даних в IoT-мережах.

лекція

вересень

Петренко С.В.

ІПЗ 021

Основи інженерії програмного забезпечення

Системи контролю версій

лекція

вересень

ІПЗ 021

Основи інженерії програмного забезпечення

Клієнт-серверна архітектура

лекція

жовтень

Ляшук Т.Г.

КН-41

Крос-платформне програмування

Вступ. Віртуальні машини прикладного рівня. Концепція Java.

лекція

вересень

ІПЗ/КН/ПМ-31

Операційні системи

Вступ. Поняття ОС. Історія зародження ОС.

лекція

вересень

Мороз І. П.

ІПЗ-11,

ПМ-11

Основи фізико-математичного моделювання

Математичні моделі динаміки

лекція

вересень

ПМ-31

Випадкові процеси

Перетворення випадкових процесів

лекція

жовтень

Бабич С.М.

МІ-31

ТОП

Прямі методи сортування масивів

лекція

жовтень

ІПЗ-21

ПЗОС

Розрахунки з умовами в табличному процесорі

лабораторна робота

листопад

Батишкіна Ю.В.

 

КН,ПМ-21

ІПЗ-21

Основи інтернет-технологій

Веб-технології, веб-дизайн

Вступ. Основні поняття. Історія.

лекція

вересень

ІІ півріччя 2021-2022 навч. рік

 

Викладач

Група

Дисципліна

Тема

Вид

заняття

Дата

Бабич С.М.

Муз-пед,

4 курс

Муз інформатика

Нотні редактори: їх функції та інтерфейс

 

лекція

березень

Муз-пед,

4 курс

Муз інформатика

 

Основи роботи у нотному редакторі MuseScore

лабораторна робота

березень

Вороницька В.М.

КН-41

Проектування та створення інформаційних систем

Властивості і класифікація інформаційних систем.

лекція

лютий

КН-21, ПМ-21, ІПЗ-21

Бази даних та інформаційні системи

Мова SQL

лекція

квітень

Кирик Т.А.

КН-21 ІПЗ-21

Програмування на базі .NET

Класи. Властивості. Автовластивості.

лекція

квітень

КН-11 ПМ-11

Програмування

С++. Структури. Масиви структур.

лекція

травень

Сяський В.А.

КН-11,

ПМ-11,

ІПЗ-11

Алгоритми і структури даних

Алгоритми сортування масивів

лекція

квітень

КН-31

Класифікація та розпізнавання образів

Детерміновані алгоритми класифікації образів. Алгоритм еталонів.

лекція

березень

Петренко С.В.

ЦТ-М-11

Управління ІТ-проєктами

Організаційна структура і форми ІТ-проєкту.

лекція

лютий

ЦТ-М-11

Технології кросплатформенного програмування

Базові поняття роботи з JDBC API.

лекція

березень

Сяський А.О.

КН-21

Числові методи

Локалізація і уточнення коренів нелінійних рівнянь.

лекція

березень

Мороз І.П.

КН-11

Компютерна схемотехніка та архітектура ЕОМ

Компютерне моделювання базових логічних елементів.

лабораторна робота

лютий - березень

ПМ-11

Основи фіз-мат моделювання

Деякі методи моделювання

лабораторне заняття

лютий

Сінчук А.М.

КН-11,

ПМ-11

Математична логіка та теорія алгоритмів

Логіка предикатів

лекція

березень

КН-31,

ПМ-31

Теорія інформації та кодування

Циклічні коди

лабораторне заняття

лютий

Назарук М.В.

М-КН-1

Якість і тестування ПЗ

Життєвий цикл тестування програмних систем

лекція

березень

 

Шинкарчук Н.В.

ІПЗ-21

Комп’ютерні мережі

Топологія комп'ютерних мереж. Типи і огляд мережевих топологій. Мережі сімейства Ethernet, Token Ring, FDDI.

лекція

березень

КН-2 1 ,

ПМ-2 1

Комп'ютерні мережі

Типи і класифікація комп'ютерних мереж. Локальні обчислювальні мережі. Класифікація локальних мереж.

лекція

лютий

Шевцова Н. В .

КН-11, ПМ-11, ІПЗ-11

Дискретний аналіз

Застосування орграфів у ситковому аналізі.

лекція

березень

Шевцова Н. В .

К Н-31

Розподілені системи та паралельні обчислення

Використання віртуальних топологій.

лекція

квітень

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 110

  • dummy+38 (0362) 620493

  • dummy kipm@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search