Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kitm/data/www/kitm.rshu.edu.ua/administrator/components/com_sppagebuilder/helpers/sppagebuilder.php on line 141

Наукові школи

На базі кафедри інформатики  та прикладної математики сформувалися такі накові напрямки:

Науковий напрямок ”Математичне моделювання нелінійних збурень процесів та систем” очолює доктор технічних наук, професор Бомба Андрій Ярославович  (напрям пов’язаний з математичним моделюванням процесів гідромеханіки в нафто-газових пластах, біо- нано- магнітних фільтрах, поширення відокремлених хвиль типу солітонів; інформаційно-комунікаційних процесів; електродинамічних процесів у плазмі напівпровідникових структур тощо). В рамках цього наукового напряму к.ф.-м.н. доц. Мороз І.П. працює над виконанням докторської дисертації на тему «Математичне моделювання електродинамічних систем з керуючими елементами на p-i-n-структурах за умов оптимізації параметрів» (консультант проф. Бомба А.Я.). Мороз І.П. автор понад 40 наукових праць: статей, матеріалів та тез доповідей конференцій, навчально-методичних посібників (18 наукових праць обліковано у наукометричній базі Scopus).

Науковий напрямок “Механіка деформівного твердого тіла” очолює доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України Сяський Андрій Олексійович. Він є членом Наукової експертної Ради Міністерства освіти і науки України; спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Луцькому національному технічному університеті. А.О. Сяський – автор понад 100 наукових праць: монографій, навчальних посібників, статей, матеріалів та тез доповідей конференцій. Під його керівництвом реалізовано 4 держбюджетні проекти, виконано та захищено 8 кандидатських дисертацій. Його ідеї успішно розвивають к.т.н., доценти Сяский В.А., Шевцова Н.В., Кот В.В.

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 110

  • dummy+38 (0362) 620493

  • dummy kipm@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search