Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kitm/data/www/kitm.rshu.edu.ua/administrator/components/com_sppagebuilder/helpers/sppagebuilder.php on line 141

Спеціальності кафедри інформаційних технологій та моделювання

 

Спеціальність 122  Комп’ютерні науки

Галузь знань  12    Інформаційні технології

Бакалаврський рівень:

кваліфікаціябакалавр комп’ютерних наук.

Освітньо-професійна програма 

Магістерський рівень:

кваліфікаціямагістр комп’ютерних наук. 

Освітньо-професійна програма

 Фундаментальна, системна та комплексна підготовка фахівців, здатних:

 • застосувати математичні методи, моделі, алгоритми та програмне забезпечення для дослідження й аналізу процесів і систем у різноманітних предметних областях;
 • розв’язувати спеціалізовані задачі, що передбачають застосування математичних теорій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
 • здійснювати проектування, аналіз, верифікацію, валідацію, впровадження та підтримку комп’ютерного програмного забезпечення, в тому числі для систем штучного інтелекту.

Фахівці з комп’ютерних наук  володіють комплексом знань, вмінь і навичок для розробки комп’ютерних інформаційних систем, мереж, системного та прикладного програмного забезпечення, орієнтовані на вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій із застосуванням досягнень фундаментальних та інженерних наук.  Фахівці спеціальності «Комп’ютерні науки» реалізують себе у робототехніці, розробці розумних технологій, галузях пов’язаних з обробкою великих даних, комп’ютерній медицині та біоінформатиці та ін. сферах.

 

 

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності:

Бакалаври комп’ютерних наук можуть залучатись до різних видів діяльності, пов’язаних із комп’ютерним програмуванням, роботою у сфері інформаційних технологій, консультуванням з питань інформатизації, і здатні виконувати наступну професійну роботу:

 

         Магістри за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки можуть залучатись до різних видів діяльності, пов’язаних із комп’ютерним програмуванням, роботою у сфері інформаційних технологій, консультуванням з питань інформатизації, і здатні виконувати професійну роботу у таких галузях:

 

 

 

 

Спеціальність  113 Прикладна математика

Галузь знань   11 Математика та статистика

Бакалаврський рівень:

кваліфікація – бакалавр прикладної математики, фахівець у галузі прикладної математики.

Освітньо-професійна програма

 

 Фундаментальна, системна та комплексна підготовка фахівців, здатних:

 • формулювати, розв’язувати та узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних й спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;
 • використовувати математичні методи, будувати моделі, розробляти алгоритми та здійснювати їх програмну реалізацію для дослідження й аналізу процесів і систем у різноманітних предметних областях;
 • розв’язувати спеціалізовані задачі, що передбачають застосування математичних теорій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахівці з прикладної математики отримують ґрунтовні знання для аналізу природничих, соціально-економічних, екологічних явищ, процесів і систем, побудови відповідних математичних моделей та їх дослідження із використанням комп’ютерної техніки та прикладних програм. Окрім різноманітних методів аналізу складних систем та їх математичного моделювання вони вільно володіють засобами прикладного програмування: розробка інформаційних систем та систем управління базами даних, системи штучного інтелекту, комп’ютерна графіка, адміністрування комп’ютерних мереж, захист інформації, проектування та реалізація Web-ресурсів.

Важко уявити сучасного програміста без математичних знань та розуміння числових методів розв’язування складних задач. Використання різноманітних математичних моделей це постійна потреба при розробці програм у будь-яких сферах народного господарства. Чіткі логічні висновки, зважена та обґрунтована позиція притаманна студентам цієї спеціальності, тому більшість наших випускників займають керуючі посади в командах розробників або самі створюють такі команди.

 

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності

 Бакалаври прикладної математики можуть залучатись до різних видів діяльності, пов’язаних із керуванням комп’ютерним устаткуванням, роботою у сфері інформаційних технологій та комп’ютерних систем, і здатні виконувати наступну професійну роботу:

 

 

 

Спеціальність 121  Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань  12    Інформаційні технології

Бакалаврський рівень:

кваліфікація – бакалавр з інженерії програмного забезпечення.

Освітньо-професійна програма

 

 Фундаментальна, системна та комплексна підготовка фахівців, здатних:

 • ставити і розв'язувати завдання, які пов'язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення;
 • здійснювати аналіз вимог, моделювання вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, написання досконалого коду, проводити верифікацію, тестування, еволюцію програмного забезпечення, менеджмент програмних проектів та роботу в командах програмістів;

 

 

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності:

Бакалаври  інженерії програмного забезпечення можуть залучатись до різних видів діяльності, пов’язаних із комп’ютерним програмуванням, роботою у сфері інформаційних технологій, консультуванням з питань інформатизації, і здатні виконувати наступну професійну роботу:

 

 

 

Спеціальність 123  Комп'ютерна інженерія 

Галузь знань  12    Інформаційні технології

Бакалаврський рівень:

кваліфікація – бакалавр комп'ютерної інженерії.

Освітньо-професійна програма

Фундаментальна, системна та комплексна підготовка фахівців, здатних:

 • розв'язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми проєктування, розроблення, забезпечення якості та супроводження комп'ютерних систем та мереж;
 • здійснювати проєктування, аналіз, верифікацію, валідацію, впровадження та підтримку комп'ютерного програмного забезпечення із використанням різних мов та систем програмування;
 • до проєктування та розробки інформаційних управляючих систем, систем штучного інтелекту, кібернетичних, роботизованих та мікроконтролерних систем. 

 

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності

           Бакалаври комп’ютерної інженерії можуть залучатись до різних видів діяльності, пов’язаних із керуванням комп’ютерним устаткуванням, роботою у сфері інформаційних технологій та комп’ютерних систем, і здатні виконувати наступну професійну роботу:

 

Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому:

 • створювати ПЗ для комп'ютерних систем; 
 • проєктувати, впроваджувати та супроводжувати високопродуктивні обчислювальні системи й хмарні сервіси;
 • створювати робототехнічні системи;
 • проєктувати, налагоджувати та обслуговувати комп'ютерні мережі;
 • створювати операційні системи, їх компоненти та інші системні програми;
 • проєктувати мікропроцесорні та мікроконтролерні пристрої.      

 

 

 

 

 

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 110

 • dummy+38 (0362) 620493

 • dummy kipm@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search