Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kitm/data/www/kitm.rshu.edu.ua/administrator/components/com_sppagebuilder/helpers/sppagebuilder.php on line 141

Графік контролю за самостійною роботою студентів

 на ІІ півріччя 2023 – 2024 н.р.

 на І півріччя 2023 – 2024 н.р.  

Викладач

Група

Дисципліна

Тема контрольної роботи

Вид контролю

Дата

Кирик Т.А.

 

КН-21,

 ІПЗ-21, ПМ-21

ООП

Класи та об'єкти. Конструктори. Деструктор. Конструктор копії. Статичні елементи класу.

к.р.

жовтень

КН-21,

 ІПЗ-21, ПМ-21

ООП

Успадкування. Поліморфізм.

к.р.

грудень 2023

КН-М-11

Сучасні парадигми програмування

Породжуючі патерні проектування

к.р.

листопад

КН-М-11

Сучасні парадигми програмування

Структурні патерні проектування

к.р.

грудень

Гаврилюк В.І.

ПМ-21,

КН-21

Основи інтернет-технологій

 

Основи HTML

м.к.р.

вересень

КН-41,

ІПЗ-41,

ПМ-41

Проектування інформаційних систем

Технологія створення програмного забезпечення

м.к.р.

жовтень

КН-11,

ІПЗ-11

Програмування

Модульні к.р.

к.р. 1

к.р. 2

жовтень

грудень

Сяський В.А.

КН-31

Логічне програмування

Структурування даних у мові Пролог. Списки. Рядки. Динамічні бази даних. Файли.

к.р.

колоквіум

листопад

КН-41,

ПМ-41,

ІПЗ-41,

І-41

Нейронні мережі

Моделі штучних нейронних мереж прямого поширення та зі зворотними зв'язками.

к.р.

колоквіум

листопад

Сінчук А.М.

ІПЗ-21,

КН-21,

ПМ-21

Математична логіка та теорія алгоритмів

Основні поняття теорії алгоритмів

колоквіум

листопад

КН-31,

ПМ-31

Математичні методи дослідження операцій

Методи розв'язування задач лінійного програмування

колоквіум

жовтень

КН-21,

ПМ-21

Теорія ймовірності, ймовірні процеси та математична статистика

Математична статистика

колоквіум

грудень

ІПЗ-21

Теорія ймовірності та математична статистика

Математична статистика

колоквіум

грудень

КН-31,

ПМ-31

Сучасна теорія управління

Принципи і закони теорії управління

колоквіум

листопад

Сяський А.О.

ПМ-31

Рівняння математичної фізики

Поширення тепла в прямолінійному стержні

ГРР

листопад

Шевцова Н.В.

ІПЗ-11

 

Дискретний аналіз

Множини. Відношення.

Модульні к.р.

колоквіум

к.р. 1

к.р. 2 

жовтень

 жовтень

грудень

КН-11

Дискретна математика

Теорія графів

Модульні к.р.

колоквіум

к.р. 1

к.р. 2

к.р. 3

жовтень

жовтень

листопад

грудень

КН-41

Технології хмарних обчислень

Підсумкова к.р.

тест

грудень

Шинкарчук Н.В.

КН-41,

ПМ-41

Інтернет речей

Стандарт зв'язку 5G.

модульна

к.р

листопад

КН-51

Апаратно-програмна реалізація та реінжиніринг інформаційних систем

Сучасні інформаційні системи і технології.

модульна

к.р

листопад

Петренко С.В.

ІПЗ-31

Кросплатформне програмування

Основи програмування на Java

контрольна робота

вересень

ІПЗ-21

Основи інженерії програмного забезпечення

Системи контролю версій

контрольна робота

жовтень

Ляшук Т.Г.

КН-31

Операційні системи

Управління внутрішньою і зовнішньою пам'яттю. Теорія

к.р.

жовтень

КН-31

Системне програмування

Управління внутрішньою і зовнішньою пам'яттю. Практика

к.р.

жовтень

Мороз І. п.

ПМ-31

Випадкові процеси

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

ІПЗ-41

Системний аналіз і теорія прийняття рішень

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

КН-31

Стохастичне моделювання

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

Бабич С.М.

КН-11

Програмування

Основи програмування алгоритмічною мовою

к.р.

листопад

КН-11

Комп'ютерна математика

Арифметичні основи комп’ютера

підсумковий модульний контроль

Листопад

Батишкіна Ю.В.

КН-21,

ІПЗ-21

Веб-технології, веб-дизайн

Підсумкова

к.р.

листопад

 

 

 ІІ півріччя 2022-2023 навч.рік 

Викладач

Група

Дисципліна

Тема

Вид

контролю

Дата

Бабич С.М.

ІПЗ-11

КН-11

ПМ-11

Алгоритми і структури даних

Сортування масивів.

колоквіум

травень

Муз-пед (2к, 4к)

Музична інформатика

Підсумкова контр.роб.

к. р.

травень

Батишкіна Ю.В.

ІПЗ-21

КН-21

ПМ-21

Веб-програмування

Функції та обєкти JavaScript.

індив. довгостр. завдання

квітень

Кирик Т.А.

ІПЗ-11

 КН-11 ПМ-11

Програмування

Вказівники. Посилання.

Динамічні змінні.

к. р.

квітень

ІПЗ-11

 КН-11 ПМ-11

Програмування

Рядки. Структури.

к. р.

травень

ІПЗ-21

 КН-21

 ПМ-21

Програмування на базі .NET

Методи.  Масиви. Рядки Класи.

к. р.

квітень

ІПЗ-21

 КН-21

 ПМ-21

Програмування на базі .NET

Стандартні колекції. Успадкування. Поліморфізм. Інтерфейси.

к. р.

травень

М_КН-1

,NET-технології

ADO.NET. Entity Framework.

к. р.

травень

Сяський В.А.

КН-21

Теорія програмування

Лексичний, синтаксичний та семантичний аналіз формальних мов.

к. р.

травень

КН-41

Методи та системи штучного інтелекту

Моделі представлення знань в системах штучного інтелекту.

колоквіум

квітень

М_КН-1

Інженерія даних і знань

Методи добування знань: нечіткі знання, нечітке виведення, асоціативні правила.

к. р.

травень

Петренко С.В.

ІПЗ-31 КН-31 ПМ-31

Кросплатформенне програмування

Основи програмування на Java

модульна

к.р

березень

Ляшук Т.Г.

КН-41

ПМ-41

Програмування мобільних пристроїв

XML-верстка, як основний засіб побудови UI мобільних пристроїв.

с.р.

лютий

КН-11

Комп’ютерна фізика

Реактивні компоненти в електричних колах постійного струму.

с.р.

березень

Сяський А.О

ПМ-21

КН-21

Чисельні методи

Чисельні методи алгебри.

колоквіум

березень

ПМ-31 КН-31

ІПЗ-31

Основи наукових досліджень

Організація наукових досліджень в Україні.

реферат

квітень

Мороз І. П.

ІПЗ-31 ПМ-3

Аналіз даних

Методи описової, варіаційної статистики та регресійного аналізу.

колоквіум

березень

КН-31

ПМ-31

Теорія систем та системний аналіз

Підсумкова контрольна робота.

к.р.

травень

КН-3

Класифікація та розпізнавання образів

Підсумкова контрольна робота.

к.р.

травень

Сінчук А.М.

КН-11 ПМ-11 ІПЗ-11

Математична логіка та теорія алгоритмів

Числення висловлень. Числення предикатів.

модульна

к.р

квітень

ПМ-31

Теорія інформації та кодування

Основні принципи кодування.

колоквіум

березень

КН-41

Сучасна теорія управління

Принципи і закони теорії управління.

модульна

к.р

березень

Вороницька В.М. 

ПМ-21 КН-21 ІПЗ-21

БД та ІС

Реляційна модель даних.

колоквіум

березень

Підсумкова контрольна робота.

колоквіум

травень

ПМ-21 КН-21 ІПЗ-21

Тривимірна та анімаційна графіка

 

Підсумкова контрольна робота.

колоквіум

травень

Підсумкова контрольна робота.

колоквіум

травень

КН-41

Проектування та створення інформаційних систем

Основні поняття ІС, життєвий цикл та архітектура ІС.

колоквіум

квітень

Підсумкова контрольна робота.

тестування

травень

М_КН-11

Адміністрування сервера БД

Управління файлами БД.

колоквіум

березень

Підсумкова контрольна робота.

тестування

травень

Шинкарчук Н.В.

КН-51

Сучасні операційні системи

Функціонування і адміністрування сучасних операційних систем.

модульна

к.р

квітень

ІПЗ-11

Архітектура комп’ютера

Апаратне забезпечення комп’ютера.

модульна

к.р

квітень

Шевцова Н.В.

ІПЗ-11 ПМ-11

Дискретний аналіз

Теорія абстрактних та скінчених автоматів.

модульна

к.р

квітень

КН-М-1

Інноваційні інформаційні технології

Хмарні обчислення на платформі AWS.

модульна

к.р

квітень

КН-М-1

Інноваційні інформаційні технології

Технології розгортання додатків.

модульна

к.р

травень

КН-31 ПМ-31 ІПЗ-31

Розподілені системи та паралельні обчислення

Паралельне програмування з використанням технології MPI.

модульна

к.р

травень

 

 

на І півріччя 2022 – 2023 н.р.

Викладач

Група

Дисципліна

Тема контрольної роботи

Вид контролю

Дата

Кирик Т.А.

 

КН-11,

ПМ-11

Програмування

Організація розгалужень

к.р.

вересень

КН-11,

ПМ-11

Програмування

Організація циклів

к.р.

жовтень

КН-21

ООП

Класи. Конструктори. Деструктор

к.р.

вересень

КН-2

ООП

Успадкування. Поліморфізм.

к.р.

листопад

М-КН-11

СТООП

Патерни проєктування.

тест

грудень

М-КН-11

СТООП

Принципи SOLID.

к.р.

жовтень

Вороницька В.М.

КН-31

 

Сховища та простори даних

 

Сховища даних

колоквіум

жовтень

Підсумкова контрольна робота

колоквіум

листопад

М_КН-21

Цифровий маркетинг

Стратегії цифрового маркетингу

тест

жовтень

Сяський В.А.

ІПЗ-31,

КН-31,

ПМ-31,

І-31

Логічне програмування

Структурування даних у мові Пролог. Списки. Рядки. Динамічні бази даних. Файли.

к.р.

колоквіум

жовтень-

Листопад

КН-41,

ПМ-41,

І-41

Нейронні мережі

Моделі штучних нейронних мереж прямого поширення та зі зворотними зв'язками.

к.р.

колоквіум

жовтень-

листопад

КН-41

Інтелектуальний аналіз даних

Моделі «мʼяких» обчислень. Нечіткі дані. Нечітка логіка.

к.р.

колоквіум

жовтень-

листопад

ІПЗ-31,

КН-31,

ПМ-31

Скриптові мови програмування.

Пайтон

Структурування даних у мові Пайтон. Списки. Словники. Кортежі.

к.р.

колоквіум

жовтень-

листопад

Сінчук А.М.

ПМ-21, КН-21

Математична логіка та теорія алгоритмів

Методи розробки алгоритмів.

к.р.

жовтень

ПМ-31, КН-31

Математичні методи дослідження операцій

Задачі нелінійного програмування.

колоквіум

листопад

ІПЗ-21

Теорія ймовірностей та математична статистика

Теорія ймовірностей

колоквіум

жовтень

М-КН-11

Моделювання інформаційних процесів та систем

Методи моделювання інформаційними процесами та системами

к.р.

грудень

КН-21,

ПМ-21

Теорія ймовірностей, ймовірні процеси, математична статистика

Математична статистика.

колоквіум

 

листопад

Сяський А.О.

ПМ-31

РМФ

Класифікація РМФ другого порядку

колоквіум

жовтень

Шевцова Н.В.

ІПЗ-11,

ПМ-11,

КН-11

Дискретний аналіз, Дискретна математика

Множини. Відношення.

Теорія графів

Модульні к.р.

колоквіум

 

колоквіум

к.р. 1

к.р. 2

к.р. 3

жовтень

 

грудень

жовтень

листопад

грудень

КН-41

Технології хмарних обчислень

Підсумкова к.р.

тест

листопад

КН-41

Математичне моделювання в системному проектуванні

Підсумкова к.р.

к.р.

грудень

Шинкарчук Н.В.

КН-51

Апаратно-програмна реалізація та реінжиніринг інформаційних систем

Апаратна організація і модернізація ПК.

модульна

к.р

Листопад

Петренко С.В.

КН-41

Крос-платформне програмування

Об'єктна модель Java

к.р.

вересень

Ляшук Т.Г.

ІПЗ/КН/ПМ-31

Операційні системи

Зовнішня пам'ять. Файлові системи

усне опитування

вересень

ІПЗ-11,

ПМ-11

Основи фізико-математичного моделювання

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

Мороз І. п.

ПМ-31

Випадкові процеси

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

КН-41

Системний аналіз і теорія прийняття рішень

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

КН-31

Стохастичне моделювання

Підсумкова контрольна робота

к.р.

листопад

Бабич С.М.

І-2

Теоретичні основи програмування

Структури даних та алгоритми їх обробки

підсумковий модульний контроль

листопад

КН,ПМ,ІПЗ-11 / 21

Програмне забезпечення обчислювальних систем

Прикладне програмне забезпечення

модульний контроль

листопад

КН-11

Комп'ютерна математика

Арифметичні основи комп'ютера

підсумковий модульний контроль

Листопад

Батишкіна Ю.В.

КН,ПМ-21

ІПЗ-21

Основи інтернет-технологій

Веб-технології, веб-дизайн

Підсумкова

к.р.

листопад

М-КН-11 / 21

Аналітичні системи Big Data

Підсумкова

к.р.

листопад

 

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 110

  • dummy+38 (0362) 620493

  • dummy kipm@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search