Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/kitm/data/www/kitm.rshu.edu.ua/administrator/components/com_sppagebuilder/helpers/sppagebuilder.php on line 141

Прикладна математика

 

 

Спеціальність  113 Прикладна математика

Галузь знань   11 Математика та статистика

Бакалаврський рівень:

кваліфікація – бакалавр прикладної математики, фахівець у галузі прикладної математики.

Освітньо-професійна програма

 

 Фундаментальна, системна та комплексна підготовка фахівців, здатних:

  • формулювати, розв’язувати та узагальнювати практичні задачі з використанням фундаментальних й спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;
  • використовувати математичні методи, будувати моделі, розробляти алгоритми та здійснювати їх програмну реалізацію для дослідження й аналізу процесів і систем у різноманітних предметних областях;
  • розв’язувати спеціалізовані задачі, що передбачають застосування математичних теорій, фундаментальних і прикладних методів аналізу та синтезу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахівці з прикладної математики отримують ґрунтовні знання для аналізу природничих, соціально-економічних, екологічних явищ, процесів і систем, побудови відповідних математичних моделей та їх дослідження із використанням комп’ютерної техніки та прикладних програм. Окрім різноманітних методів аналізу складних систем та їх математичного моделювання вони вільно володіють засобами прикладного програмування: розробка інформаційних систем та систем управління базами даних, системи штучного інтелекту, комп’ютерна графіка, адміністрування комп’ютерних мереж, захист інформації, проектування та реалізація Web-ресурсів.

Важко уявити сучасного програміста без математичних знань та розуміння числових методів розв’язування складних задач. Використання різноманітних математичних моделей це постійна потреба при розробці програм у будь-яких сферах народного господарства. Чіткі логічні висновки, зважена та обґрунтована позиція притаманна студентам цієї спеціальності, тому більшість наших випускників займають керуючі посади в командах розробників або самі створюють такі команди.

 

Посади та кар’єрні перспективи у сфері професійної діяльності

 Бакалаври прикладної математики можуть залучатись до різних видів діяльності, пов’язаних із керуванням комп’ютерним устаткуванням, роботою у сфері інформаційних технологій та комп’ютерних систем, і здатні виконувати наступну професійну роботу:

 

 

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 110

  • dummy+38 (0362) 620493

  • dummy kipm@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search